Kalastusohjeet

Osakaskunta myy kalastuslupia osakkaille ja muille Svartvikin, Veklahden kylissä asuville ja
lupiin oikeutetuille Sepänkylän asukkaille, enintään 4 kappaletta kalastuslupia osakaskiinteistöä/taloutta kohti.

Kalastuslupa maksaa osakkaille ja kyläläisille 10 €/pyydys. Ravustusluvan hinta on 2 €/merta.
Ravustusluvan ostajan on ostettava myös kalastuslupa. Yhtä kalastuslupaa kohden
myydään enintään 5 ravustuslupaa. Ravustuslupaa käytetään myös iskukoukku/täkykalastukseen (1 koukku/lupa).

Yksi kalastuslupa vastaa yhtä pyydysyksikköä ja oikeuttaa kalastamaan alla luetelluilla välineillä ja menetelmillä:
- verkko (koko ≤ 3 m x 30 m), solmuväli vähintään 50 mm (Humaljärvi 55mm), 1 kpl
- verkko yli 3 m x 30 m, solmuväli vähintään 50 mm (Humaljärvi 55mm), tarvitaan 2 lupaa
- muikkuverkko Vitträskissä, solmuväli enintään 25 mm, 1 kpl
- katiska, 2 kpl tai rysä (korkeus alle 1,5 m), 1 kpl
- pitkäsiima (enintään 100 koukkua), 1 kpl tai koukku, 10 kpl
- uistelu, enintään 3 viehettä
- tuulastus
- rapumerta, iskukoukku, täkykalastus 5 kpl. HUOMAA erilliset luvat!
Esimerkiksi kolmella verkolla kalastava tarvitsee kolme lupaa.
Lupakausi on kalenterivuosi 1.1. - 31.12.

Osakaskunta on luopunut muovisten pyydysmerkkien käytössä ja jatkossa osakaskunnan luvat tarkistetaan yhteystiedoista, jotka kalastuslain mukaisesti pitää laittaa pyydyksiin. Pyydyksistä on löydyttävä vähintään kalastajan nimi ja puhelinnumero.

Kalastusluvat maksetaan Nordea-pankin tilille FI23 1432 3500 3721 15

Merkkaa tilin haltijaksi Hannu Silvennoinen

Merkitse maksun viestiin luvan haltijan nimi, puh.nro. sekä maksamiesi merkkien lukumäärä, verkko- ja rapumerkit erikseen.

Rapuruttovaaran takia samoja verkkoja, rapumertoja, katiskoja tai rysiä ei saa käyttää
Vitträskissä ja Humaljärvellä.

Verkkojen minimisilmäkoko Humaljärvellä 55 mm.

Osakaskunta suosittelee, että pyydyksiin jääneet hyväkuntoiset yli 5 kg painavat
hauet ja kuhat päästetään takaisin järveen. Kuhan alamitta on 42 cm.

Hoitokunta hoitaa osakaskunnan asioita:
-puheenjohtaja Juha Kujanpää puh. 050 590 5398
-varapuheenjohtaja Ismo Rissanen puh. 050 338 5530
Kirkkonummi-Siuntio kalastusalueen kalastuksenvalvoja: Kenneth Nordqvist puh. 050 331 9507

Molemmissa järvissä kalaa on runsaasti, jonka vuoksi toivotaan kalastettavan mahdollisimman paljon. Järvien ravinnekuorman vähentämiseksi kaikki pyydyksiin jääneet kalat (esim. "lahnanlaput") poistetaan järvestä. Samasta syystä lokkeja ei ole syytä ruokkia kaloilla, kalojen perkaustähteillä tai millään muullakaan. Veden laatu molemmissa järvissä on kunnan tilaamien tutkimusten mukaan hyvä.

Vuosikokousten pöytäkirjat on nähtävänä puheenjohtajalla.

Valtion Kalastonhoitomaksu yksinään oikeuttaa viehekalastukseen yhdellä vavalla ja vieheellä lähes koko Suomen alueella.

.

Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita